Deneme Açıklama Deneme Açıklama1
Hakkımızda

TEMSA, kendi markası ile otobüs ve midibüs segmentinde üretim ve ihracat yapan Türkiye’nin 

önde gelen otomotiv şirketlerinden biridir. TEMSA Adana Üretim Tesisi, 4.000 adet otobüs ve midibüs, 7.500 adet hafif kamyon olmak üzere yılda tek vardiyada, toplam 11.500 adet araç üretim kapasitesine sahiptir. 


TEMSA’nın Adana Üretim Tesisi, toplam 555 bin m2’lik alana kuruludur. TEMSA’nın çok çeşitli ürün gamına sahip olması, müşterilerinin değişen şartlara göre ürün seçebilmesine ve filolarını yeni yolcu ihtiyaçları ve seyahat eğilimlerine göre adapte etmesine yardımcı olmaktadır. TEMSA Adana Üretim Tesisi’nde, Safir ve Maraton şehirlerarası yolcu ve turizm otobüsleri, Prestij ve Opalin midibüsleri ile özellikle şehir içi toplu taşımacılık için geliştirilen Avenue otobüsler, ayrıca Amerika için TS45, TS35, TS30, TS35E ve Avrupa için Avenue, HD, Maraton LD, Midi Coach segmentinde ise MD9 ve MD7 otobüsleri üretilmektedir.

Kendi mühendisliği ve oluşturduğu “know-how” ile TEMSA, ürünlerini, Türkiye’ye ilaveten dünyanın ileri gelen pazarlarına da sunmaktadır. Kalitesi ile ayırt edilen TEMSA’nın, marka bilinirliği Fransa ve Belçika’da yüzde 100, Almanya’da ise yüzde 95 oranındadır.

TEMSA, ürünlerini 64 farklı ülkeye ihraç etmektedir. Sadece Fransa’da, 4 bin adedin üzerinde TEMSA markalı otobüs yollardadır. Fransa dışında Almanya, İtalya, Avusturya, İsveç, Litvanya ve Benelux ülkeleri Avrupa’daki önemli pazarlar olup, çeşitliliğini artırdığı ürün gamı ile TEMSA, ABD’deki pazar payını hızla artırmaktadır.

TEMSA; stratejisini, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına karşılık verebilen doğru ürünleri geliştirmek, üretimde modüler yaklaşım uygulamak ve çok iyi tasarlanan ve en yüksek kalite seviyesinde otobüsler üretmek üzere belirlemiştir.TEMSA, ürünlerinin kalitesine, güvenilirliliğine ve uzun ömürlü olmasına çok önem vermektedir. Şirketin değer ve kaliteye olan tutkusu sebebiyle, TEMSA parçalarını dünyanın lider üreticilerden temin etmekte ve bu da müşterilerine daha az için çok daha fazla değer yaratan TEMSA’yı, otobüs alanında uzmanlaştırmaktadır.

Smart Mobility

 Akıllı teknolojiler hayatı inanılmaz bir noktaya getirdi. Yılların deneyimiyle biz de akıllı teknolojiyi yolculuklara taşıyor, yolumuza Smart Mobility mottosuyla devam ediyoruz. 


Artık akıllı teknolojiler, fark yaratıyor ve bu teknolojiler hayata ekonomik çözümler sunuyor. Örneğin yerel yönetimler, hizmetlerini akıllı toplu ulaşım çözümleriyle farklılaştırıyor ve ekonomikleştiriyor. Bu yolculuklar belediye hizmetlerine değer katan unsurların başında geliyor. Bununla birlikte araç parçalarının teknoloji ile mükemmel birleşimi en uygun işletme maliyetini beraberinde getiriyor. Akıllı teknolojiler, şoförlere ve yolculara daha güvenli ve daha konforlu yolculuklar sağlıyor.

İşte bu nedenlerle biz akıl dolu yeni modellerimizle ve yeni teknolojilerle geleceğin yolundayız.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
Prensiplerimiz

Sabancı Topluluğu, çalışmalarında inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiştir. Toplum tarafından kabul edilenin "sürdürülebilir" olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz. Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir. Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

Politikamız

TEMSA, toplam kalite yönetimini benimseyen ve tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişmeyi amaçlayan bir işletmedir. Bu çerçevede, kurumsal sürdürülebilirlik ilkelerini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. TEMSA olarak; ana faaliyetimiz olan “otobüs, midibüs ve ticari araç” üretiminde;
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde kalite seviyesini sürekli geliştirmek,
• Performansımızı en üst düzeyde tutarak sürekli gelişmek,
• Ürünlerimizi zamanında kalite, çevre ve İSG şartlarına uygun şekilde üreterek sunmak, yasal şartlara uymak,
• Öneri sistemi, ekip çalışmaları ve eğitimler ile tüm çalışanlarımız arasındaki etkin iletişim ve gelişme arzusunu sürekli arttırmak öncelikli hedefimizdir.

Faaliyetlerimizin her aşamasının çevresel etkilerini ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek, bu doğrultuda amaç ve hedeflerini belirleyip uygulayarak;
• Çevre ve İSG yönetim ve performansını sürekli iyileştirmeyi,
• Faaliyetlerimize uygulanabilir çevre dostu ve İSG açısından riskyaratmayan yeni teknolojiler kullanarak; çevre kirliliğini önlemeyi ve iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmeyi,
• Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
• Etkin atık yönetimini; geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanım anlayışı ile planlamayı,
• Çevre ve İSG ile ilgili tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyum sağlamayı,
• Yaralanmaların, sağlık bozulmalarının önlenmesi için faaliyetlerin planlanıp, uygulanarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.